X
Beschikbaar Betaalbaar Duurzaam Compleet

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website verwerkt Klein Units uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook ziet u wat uw rechten zijn, hoe lang we uw gegevens bewaren en wie toegang heeft tot deze data.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. Wij verwerken:

 • (handels)naam;
 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • vestigingsadres;
 • IBAN-nummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • klant-/offerte-/opdrachtnummer.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Een dienst of product: Wanneer u een dienst of product bij ons afneemt verwerken wij: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar u contact met ons hebt opgenomen. Bent u een bedrijf? Dan verwerken wij ook uw KvK-nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam. Wij verwerken deze gegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en onze diensten te kunnen leveren.
 • Nieuwsbrief: Voor onze nieuwsbrief verwerken wij alleen uw e-mailadres, (voor)namen en het IP-adres. Wij verwerken deze gegevens om u op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen en u te informeren over onze diensten. In onze nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om u ook weer uit te kunnen schrijven. De hiervoor genoemde gegevens verwerken wij tot het moment dat u weer bent uitgeschreven.
 • Betalingen: Zodra een factuur moet worden verzonden, verwerken wij: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, vestigingsadres, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van uw bank.
 • Contactformulier: Heb u contact met ons opgenomen via het contactformulier, e-mail, telefoon of whatsapp, dan verwerken wij de gegevens die u ons hebt verstrekt. Wij verwerken deze gegevens om te kunnen reageren en/of in het kader van onze dienstverlening. Deze gegevens bewaren wij in ieder geval vijf jaren, zodat wij op een later moment weten waar we over hebben gesproken.
 • Reacties: Zodra u een reactie op onze website plaatst, verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Deze reacties laten wij oneindig staan. Mocht u deze gegevens verwijderd willen zien, dan kun u een ‘verwijderingsverzoek’ bij ons indienen.
 • Gebruiksgegevens: door onze website te bezoeken verwerken wij gegevens over hoe u op onze website terecht bent gekomen, welke delen van de website u hebt bezocht, de datum en duur van uw bezoek, uw geanonimiseerde IP-adres, informatie over het apparaat waarop u onze website bezocht etc.

Verwerkingsgronden

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen persoonsgegevens

Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij u hierover informeren.

 • Beschikbaar

  Of u nou een standaard oplossing kiest of op zoek bent naar maatwerk, u kunt op ons rekenen. Voor vrijwel elke begroting hebben wij units in ons assortiment.

 • Betaalbaar

  Een tijdelijke werk- of leefomgeving die voldoet aan uw wensen en daarom bestaat uit meer dan alleen muren, vloeren en een dak. U mag een totaalplaatje verwachten: waar voor uw geld.

 • Duurzaam

  Een duurzame benadering van tijdelijke huisvesting vinden wij zeer belangrijk. Bij alles wat we doen denken wij na over een betere wereld voor onze toekomstige generaties.

 • Compleet

  Volledige ontzorging wanneer u gebruik maakt van tijdelijke huisvesting. Met aandacht voor de veiligheid van u en uw omgeving.